Makaleler

Eğitim Koçluğu!

Koçluk Tanımı

Koçluk, kişiyi bulunduğu noktadan ulaşmak istediği noktaya taşıyan bir süreç programıdır.
Koçluk almak isteyen ile koç arasında bir yol arkadaşlığıdır.
Kişiye özel bir yaklaşım ile iletişimi ve öğrenmeyi kolaylaştıran bilimsel bir yöntemdir.
İçsel kaynakların keşfidir.
Önyargısız bir şekilde kişiyi anlamak, sağlıklı iletişim kurmaktır.
Güçlü sorular sormak suretiyle, beyin potansiyelini tam olarak açığa çıkarmaktır.
Üst düzeyde dinleme ile üst düzeyde anlama, anlaşma sağlar.
İletişim içinde olduğumuz kişiye kendini iyi ve değerli hissettirir.
Kişinin kendi hedefini oluşturmasına, çözümünü bulmasına yardımcı  olur.
Koçluk, yol arkadaşlığı yapmaktır.
Eğitim Koçluğu ne kazandırır?

Yeni çağın değişen dinamiklerine, yeni kuşakların ihtiyaçlarına uygun çözüm yaratır.
Geleceği en iyi şekilde yapıandırarak, öğrenciyi hedefine odaklar.
Başarıyı net ve somut olarak ölçümler. Öğrenciyi bulunduğu noktadan hedeflediği noktaya taşır.
Yeni çağ çocuklarına özgü davranış modelini yapılandırır.
Öğretmenlerin kişisel performanslarını arttıracak çözümler sunar.
Öğrencinin daha kolay ve etkili öğrenmesini sağlayacak yöntemler geliştirir.
Eğitim kurumlarının mevcut sistemlerini güncel hale getirir.
Öğrenci velilerinin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verir.
Yeni çağın eğitim sisteminde koç-öğretmene niçin ihtiyaç var?

Koç-öğretmen; tavsiye ya da akıl vermeden, öğrencinin amaç ve hedeflerine ilerlemesini sağlayandır.
Koç-öğretmen, öğrenciye zihnini etkin şekilde kullanmanın anahtarını verir.
Koç-öğretmen, başarılı sonuçlara odaklanır. Öğrenciyi de başarılı sonuçlara odaklar.
Koç-öğretmen, çözümü öğrenciye buldurtandır.
Koç-ögretmen, güçlü soru sorarak, öğrenmeyi hızlandırır.
Koç-öğretmen, öğrencinin nasıl daha kolay öğrendiğini  bilir ve dersini buna göre işler.
Koç-öğretmen, öğrencinin iletişim kanalına göre, mesaj verir.
Koç-öğretmen, öğrencinin hedefini, çalışma planını onun gerçekliğinde hayata geçirir.
Koç-öğretmen, öğrenci ile çalıştığı konuyu derecelendirerek; bulunulan nokta ile varılmak istenen nokta arasındaki farkı ve değeri anlamayı, idrak etmeyi kolaylaştırır.
Koç-öğretmen; öğrencinin gündeminde olan hayata dair ne varsa çözüme kavuşturur. Bu nedenle sevilir ve saygı duyulur.
Koç-öğretmen, öğrenci ile konuştuğu her konunun eyleme geçirilip geçirilmediğinin takipçisidir. Bu nedenle çok iyi bir yol arkadaşıdır.
Koç-öğretmen, nasıl bir içsel motivasyon oluşturacağını bilir ve performansını kendi istediği doğrultuda geliştirir.

Yazar Hakkında

ayferalp

Ayfer Alp Yaşam ve Eğitim Koçu