Eğitim

Etkili Anne-Baba İletişimine Devrim Niteliğinde bir Yaklaşım

Yazan : ayferalp

 

Etkili Anne-Baba İletişimine Devrim Niteliğinde bir Yaklaşım…

Bu program ödüllü psikolog ve üç kez Nobel Barış Ödülü Adayı olan Dr. Thomas Gordon tarafından oluşturulmuştur. Gordon Uluslararası Eğitim’in kurucusu ve 1962 yılında bu programı başlatan kişidir. İletişim becerileri ve çatışma çözme yöntemlerini ebeveynlere, öğretmenlere, gençlere, şirket yöneticilerine ve çalışanlara öğretmede öncü biri olarak tanınır.

Etkili Anne-Baba Eğitim programı ebeveynler için ilk beceri temelli eğitim olarak bilinir.

Etkili Anne-Baba Eğitimi nedir?

Etkili Anne-Baba Eğitimi, dünyada en fazla sayıda ebeveyne yardımcı olan öncü bir programdır.  Ebeveynlerin aileleri ve tüm çevreleri ile ilişkilerini geliştirmeye yardımcı olan kanıtlanmış iletişim becerileri sunar. Bu becerileri kullanan ebeveynler, ailenin her bir üyesini onların görüş açısından anlamaya ve ailede oluşan çatışma ve problemleri basit bir şekilde çözmeye başlar.

 “Yaparak Öğrenme” Modeli

 • Dört günlük oturumlar süresince, eğitmen Etkili Anne-Baba Eğitimi içeriğini ve becerilerini sunarak, pratik öğrenmeye olduğu kadar; uygulamaya, tartışmaya ve sorulara da zaman ayırır.
 • Katılımcının örneklerini aktarmasına ve becerilerini küçük grup çalışmaları ile geliştirebilecektir.
 • Eğitmen, eğitim boyunca geri bildirim ve koçluk sağlar.

 

Etkili Anne-Baba Eğitimi İçeriği

Ailelerimizden başlamak üzere;

 • İlişkilerimizdeki çatışma alanlarını azaltmak,
 • Daha fazla paylaşmak,
 • Sorunları tarafsız dinleyip, dile getirmek,
 • Tarafların tamamının mutlu olacağı çözümler üretmeye destek olmayı hedefler

45 ülkede, geniş bir kültürel yelpazede, farklı toplumlarda kullanılmaktadır.

 

Etkili Anne-Baba Eğitimi katılımcıları altı anahtar beceriyi öğrenecektir:

 • ‘Problem aidiyetini tanımlama’ problemleri anlama ve yönetme
 • ‘Aktif Dinleme’ çocukların ve diğer kişilerin kendi problemlerini çözmesini sağlayabilmek
 • ‘Ben mesajı’ başkasının kabul edilemez davranışını değişimle sonuçlandırabilmek amacıyla yüzleştirmek
 • ‘Gear shifting’ (Vites Değiştirme) değişime direncin üstesinden gelmek
 • ‘Yöntem III’ çocuklar ve diğerleri ile çatışmaları çözmek ve çözüm sonucunda iki tarafı da memnun etmek
 • ‘Değerler çatışması çözme becerileri’ çocuklar ve diğerleriyle değer ve rol farkı kaynaklı çatışmalarının üstesinden gelmekte Etkili Anne-Baba Eğitimi Eğitmen sunumları, grup tartışmaları, bireysel paylaşım ve beceri inşa etme aktivitelerinin dengeli bir bütünüdür.

 

Ağırlıklı olarak; eğitimin bölümlerinin odaklanacağı durumlar, örnekler ve kararlar; çoğunlukla ihtiyaçlar, endişeler, sınıf içinde eğitime katılanların deneyimleri ile belirlenir. Çünkü Etkili Anne-Baba Eğitimi öğrenen merkezlidir, özellikle eğitimin başarısı adına katılımcıların rol ve sorumluluklarını anlamaları önemlidir. Onlar katılımcı olmak, ihtiyaç duyduklarının karşılandığından emin olmak ve öğrendik-lerinden hangilerini alacakları ve hayatlarına uygulayacaklarından sorumludurlar.

Eğitim Süreçleri:

 • Açılış egzersizi
 • Bölümler arası paylaşımlar
 • Bölüm değerlendirmesi
 • Eğitimci sunumu
 • Yapılandırılmış Öğrenme Aktiviteleri
 • Grup çalışmaları
 • İki bölüm arasında değerlendirme
 • Grup paylaşımı

Kimler katılabilir?

Her anne-baba ve eğitimci bu eğitime katılabilir. Eğitim, okul öncesi, ilkokul, lise çağı fark etmeksizin her yaş çocuğa sahip ebeveynin ailesi için sahip olacağı bir hediyedir. Ayrıca; ilişkilerini yeni bir bakış açısıyla değerlendirip, yeni iletişim metod-larını öğrenmek isteyen herkes bu eğitime katılabilir.

Eğitim tarih ve saatleri:

8gün X 3 çalışma saati = Toplam 24 saat sürmektedir.

Katılımcıların ortak kararlarıyla 4 gün X 6 saat olarak da düzenlenebilir.

Katılımcı sayısı minimum 10, maximum 18 kişiyle sınırlıdır.

Okullarda Etkili Anne Baba Eğitimi

Ebeveyn-çocuk, öğretmen-öğrenci arasındaki ilişkileri geliştirerek daha az güç savaşı daha çok sevgi ve huzurun olduğu bir ortam sağlamak

Ailelere ve öğretmenlere etkili iletişim becerileri kazandırarak, tutum ve davranışlarında değişim sağlamak

«Etkili Anne Baba Eğitimlerine katılan veliler koçluk becerileri kazanarak, duygu ve düşüncelerini çocuklarına daha iyi ifade edebildiklerini, çocuklarıyla aralarındaki anlaşmazlıkları uzlaşarak çözmeye yöneldiklerini ve bir soruna (“sorunları kendi istediğim şekilde çözerim” yaklaşımı yerine) ilişkiyi koruyarak yaklaşmaya başladıklarını belirtiyorlar.» http://www.youtube.com/watch?v=9m-pK0mJUQU

 

Yazar Hakkında

ayferalp

Ayfer Alp Yaşam ve Eğitim Koçu